Eigen Kracht Conferentie

Mirjam Beyers, trainer - supervisor
EKC.be vzw
info@eigen-kracht.be
www.eigen-kracht.be

Een 'Familieconferentie' of 'Eigen Kracht-conferentie' vertrekt van de kracht van gezinnen en hun omgeving om zelf oplossingen te zoeken voor hun vragen en problemen. Een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) brengt alle belangrijke personen rond een gezin samen. Familieleden, maar ook vrienden en buren werken zelfstandig een plan uit. In dat plan staat wat de familie zelf zal doen – de ‘eigen krachten’ die ze wil inzetten – en voor welke zaken ze een beroep wil doen op professionele hulp. Een onafhankelijke coördinator begeleidt het proces. Na afloop bekijkt een hulpverlener of het plan veilig en wettelijk is.

Een Eigen Kracht Conferentie is simpel: maak zelf een plan samen met anderen. Maar als je Eigen Kracht-conferenties wil mogelijk maken, dan komt daar heel wat bij kijken. Je hebt een groep van vrijwilligers nodig, mensen die bereid zijn om een persoon op de route naar een Eigen Kracht-conferentie te begeleiden. Deze mensen moeten gezocht en opgeleid worden. Er moet een wettelijk kader zijn waarbinnen zij kunnen werken, van statuut tot vergoeding. En er moet een degelijke ondersteuning voorzien zijn, zowel logistiek als inhoudelijk. Deze groep van mensen zijn het goud van Eigen Kracht: dankzij hen zijn Eigen Kracht-conferenties mogelijk. Uiteraard is ook een goede samenwerking met hulpverleners nodig. Mensen die bereid zijn om heldere informatie te komen geven, mensen die een Eigen Kracht -conferentie willen voorstellen aan een gezin, die bereid zijn hun vertrouwen uit te spreken in de eigen kracht van de familie. Je hebt nood aan mensen en middelen om dit alles mogelijk te maken. Mensen om opleiding te geven, fondsen te werven, cijfers te verzamelen, visie te ontwikkelen, beleid te voeren, een netwerk rond Eigen Kracht uit te bouwen. Boven alles zoek je mensen die bereid zijn te luisteren naar wat Eigen Kracht is, die bereid zijn hun blik te verruimen en mee te denken, die bereid zijn om nieuwe paden in te slaan, verregaand krachtgericht te werken en Eigen Kracht-conferenties te proberen.

Wat staat er in zo’n plan?
Oma Gent is bereid om Filip om de 3 weken op weekend te laten komen van vrijdag tot zondag. Het vervoer van en naar Gent wordt telkens onderling tussen Rachel en oma afgesproken. Moesten de afspraken mislopen neemt bompa Jef het initiatief om de familie terug bijeen te roepen en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg in te lichten indien de familie er zelf niet uitkomt.
Dominique gaat mee met Serge om afspraken te maken voor een ontwenningskuur. Dominique belt maandag samen met Serge naar de kliniek.
Leo zal de financiële zaken van Nicole op orde brengen en in de gaten houden. Hij gaat volgende week met Nicole mee naar het OCMW.
Ronald zal ervoor zorgen dat Katrien zeer voordelig naar hen kan bellen door haar als gezinslid op te nemen in zijn Pay&Go abonnement. Hij zal haar ook helpen met de nummerverandering. Op die manier kan ze makkelijker contact leggen op moeilijke
momenten.

Profiel van een Eigen Kracht Coördinator?
De onafhankelijk coördinator ondersteunt een gezin in moeilijkheden bij het organiseren van een Eigen Krachtconferentie. Zo'n conferentie geeft een gezin de kans om samen met de familie en het sociaal netwerk een plan te maken om de problemen aan te pakken die zich voordoen binnen het gezin.

De coördinator heeft volgende taken:
• Mensen uit de familie informeren, motiveren, ... via telefonische contacten en huisbezoeken.
• Zorgen voor een heldere, open vraag voor conferentie.
• Contacten leggen met hulpverleners, jeugdrechtbank, ....
• Helpen bij praktische voorbereiding (locatie, uitnodiging).
• Leiden van de eerste ronde van de conferentie, en concreet maken van het plan in de derde ronde van de conferentie.
• Na de conferentie: uitschrijven van het plan, bezorgen aan alle deelnemers, follow-up na drie maanden.

Deze vorming omvat een uitdieping van Eigen Kracht-conferenties (EK-c) waarin mogelijkheden en inzichten gegeven worden voor het uitvoeren van een EK-c met een gebruiker.

De werkwijze voor het uitvoeren van een EKC wordt van het begin tot het einde, stapsgewijs, beschreven op basis van volgende kernvragen:

- Waar zit de kracht van Eigen Kracht-conferenties?
- Hoe leg ik een EKC voor aan een gebruiker en diens gezin ?
- Wat is mijn rol, als begeleider, tijdens de conferentie ?
- Hoe ga ik als begeleider om met het plan ?